Hoppa till sidans innehåll

SM Inbjudan SS Kaparen

11 AUG 2020 22:50
SS Kaparen Gottskär välkomnar RS Tera och RS Aero seglare till SM seglingar 22-23 augusti 2020.
  • Uppdaterad: 11 AUG 2020 22:50

SEGELSÄLLSKAPET KAPAREN

 

Inbjudan

Kappsegling: Svenskt Mästerskap för RS Tera Sport, Svenskt Mästerskap för RS Aero

Klassmästerskap för RS Tera PRO

 

Datum:            2020 -08-22 -- 2020-08-23

Arrangör:    Segelsällskapet Kaparen

1.       Regler

1.1       Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S.

RS Tera Classrules gäller. RS Aero Classrules gäller.

Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att finnas på den officiella anslagstavlan.

 

1.2       Alla båtar kan komma, i enlighet med World Sailing Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören.

2.       Villkor för att delta

2.1       För att ha rätt att delta i RF:s mästerskapstävlingar skall varje tävlande uppfylla kraven i World Sailing Regulation 19.

Titeln Svensk Mästare kan erövras endast av rorsman som är svensk medborgare eller som har varit bosatt i Sverige minst sex av de senaste tolv månaderna innan regattan genomförs. Om regattan vinns av någon som inte uppfyller de kraven, går titeln till den närmast placerade som uppfyller kraven.

 

Tävlande vid klassmästerskap ska uppfylla kraven i World Sailing Regulation 19.

2.2       Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3       Deltagare ska vara medlem i sitt nationella klassförbund.

2.4       Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter regattan.

 

2.5       När vattentemperaturen understiger +14ºC ska tävlande ha på sig kläder som ger gott skydd mot nedkylning i vatten, t.ex. våtdräkt eller torrdräkt.

3.       Anmälan

3.1       Anmälan ska göras senast 2020-08-19 via Sailarena där även betalning sker, se länk på på SS Kaparens hemsida (sskaparen.se). 

 

 https://www.sailarena.com/sv/se/club/sska/sm-rs-areo--rs-tera/Registration/

 

Möjlighet att anmäla sig efter 2020-08-20 finns (efteranmälan) till förhöjd avgift.

 

            På grund av Covid -19 kan ingen efteranmälan på plats ske i samband med registrering. All anmälan skall ske via Sailarena.

3.2       Anmälan och inbetalning ska innehålla för- och efternamn, födelseår samt klubb.

3.3       Anmälningsavgiften är 600 SEK och betalas i samband med anmälan. Vid efteranmälan är avgiften 700 kr.

 

3.4       SS Kaparen har rätt att med kort varsel ställa in regattan om Covid-19 situationen ändras eller om antalet anmälda båtar 2020-08-19 inte medger att mästerskapstecken kan delas ut. Vid inställd regatta kommer inbetalda anmälningsavgifter minus transaktionsavgifter att återbetalas.

 

4.       Registrering och besiktningskontroll

4.1       Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 2020-08-21 kl 09.00 . 

4.2       Kontroll av att World Sailing Sticker finns på skrovet.

4.3       Rorsman ska i enlighet med Svenska Seglarförbundets föreskrift i AppS 1 kunna verifiera giltig tävlingslicens från SSF innan båten kappseglar.

 

4.4       En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse med reglerna. 

 

4.5       Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan skriftligt tillstånd från kappseglingskommittén. Begäran om det ska göras till kappseglingskommittén

vid första möjliga tillfälle.

5.       Tidsprogram

5.1       Program

 

Fredag 21/8

 

 

18.00-20.00

Registrering, besiktnings- och säkerhetskontroll

Lördag 22/8

08.00-09.00

Registrering, besiktnings- och säkerhetskontroll

 

09.00

Skepparmöte

 

10.00

 

Varningssignal för segling 1. Fem seglingar planerade.

Efter segling 3 sker ett avbrott för lunch i land, därefter segling 4 respektive 5.

Söndag 23/8

10.00

Varningssignal för den först startande klassen för dagen. Tre seglingar är planerade. Ingen start sker efter kl 14.00.

Prisutdelning snarast efter regattans avslutande.

 

5.2        8 st kappseglingar är planerade

 

6.                 Genomförande

6.1       Regattan genomförs som fleetracing i en rak serie.

6.2       På grund av rådande Covid-19 situation kommer kappsegling att genomföras i enlighet med de regler och rekommendationer som gäller vid kappseglingens genomförande.

6.3       Alla medtager egen matsäck, ingen försäljning av mat eller dryck kommer att ske i samband med regattan. Ingen aftersail eller regattamiddag anordnas.

6.4       Antalet seglare och medföljande skall begränsas till 50 personer. Beroende på antalet anmälda kan därför separata sjösättningsramper och rorsmansmöten ske för RS Tera respektive RS Aero. Information om detta distribueras via mail innan seglingen, varför det är viktigt att ange en korrekt mailadress vid registrering och bevaka denna.

            För att ge maximalt antal seglare möjlighet att deltaga är det därför viktigt att antalet medföljande personer begränsas till ett minimum i samband med sjösättning, rorsmansmöte och prisutdelning. En medföljande per RS Tera och ingen medföljande per RS Aero är SSF rekommendation. Avvikelser från denna rekommendation skall anmäls till This is a mailto link, ange namn, klass och segelnummer.

6.5       Socialt avstånd gäller både på land och på vattnet i enlighet med gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och SSF. 

7.       Kappseglingsområde

7.1       Kappseglingarna planeras att genomföras på Kungsbackafjorden utanför Gottskär.

 

8.       Banan

8.1       Banan är en kryss-/länsbana, med spreader- respektive gatemärken.

Kappseglingskommitén anpassar banlängden så att seglad tid blir ca 30 minuter.

9.       Protester och straff

10.     Poängberäkning

 

10.1     Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kappseglingar räknas samtliga.

 

10.2     Minst 3 kappseglingar ska genomföras för att tävlingen ska räknas som  mästerskap.

 

10.3     För RS Aero sker tidskorrigering i enlighet med Svenska RS Tera RS Aero Förbundets tävlingsbestämmelser. Seglad tid multipliceras med följande tal:

·         RS Aero 5: 0,786

·         RS Aero 7: 0,838

·         RS Aero 9: 0,880

 

11.     Priser

11.1     RF:s mästerskapstecken delas ut i enlighet med SSF:s Tävlingsreglemente punkt 1.20 till individuell Svensk Mästare och de tävlandes klubb samt i miniatyr till tävlande. Om de tävlande kommer från olika klubbar delas inte något mästerskapstecken ut till de tävlandes klubb utan bara miniatyrtecken till de tävlande. Mästerskapstecknen är utförda i förgyllt brons.  För andra respektive tredje bäst placerade tävlande som uppfyller kraven i SSF:s Tävlingsreglemente punkt 1.20 utdelas RF-tecken i silver  respektive brons. 

Mästerskapstecken och mästerskapstitlar får bara delas ut om minst sex båtar från minst tre olika klubbar och två distrikt har gått i mål i någon kappsegling i mästerskapet.

 

12.     Regler för stödpersoner

12.1     Stödpersoner ska följa Svenska Seglarförbundets säkerhetskodex.  

 

 Onsala 2020-08-10 

 

INBJUDAN från SS Kaparen via Sailarena finns att läsa här.

Skribent: Styrelsen
E-post: Adressen Gömd

Samarbetspartners

  • Allen
  • SPL_logo_2013_FC
  • Svenska sjö logotyp
  • Ackerts reklamproduktion
  • Ackerts reklamproduktion


Annonser

 

Postadress:
RS Tera RS Aero
Hellström, Brokind Gamla Värdshuset
590 45 Brokind

Kontakt:
Tel: 0733159377
E-post: This is a mailto link

Se all info

RS Sailing Sweden